WEEKEND ; AANKOMST -   VRIJDAG  (AANKOMSTTIJD NA AFSPRAAK)   VERTREK -   ZONDAG  (VERTREKTIJD NA AFSPRAAK)      MIDWEEK ;  AANKOMST - MAANDAG (AANKOMSTTIJD NA AFSPRAAK)   VERTREK - DONDERDAG (VERTREKTIJD NA AFSPRAAK)  NA AFSPRAAK KAN ELKE AANKOMST_EN VERTREKDAG ONDERLING GEREGELD WORDEN.

WEEKEND WORDT ALLEEN HET VOLLEDIGE HUIS VERHUURD.

ELECTRICITEIT WORDT VERREKEND NA TELLEROPNAME.

 

weekend   tot 15 personen   €   800 (2 nachten)   

midweek   tot 15 personen   €   800 (3 nachten)

midweek   tot   8 personen   €   400 (3 nachten) 

week          tot 15 personen   € 1200 (6 nachten)

 

Meers Jean

langblookstraat 5

3740 Munsterbilzen

gsm 0479 628 787 (Jean)    0475 216 785  (Lizette)        tel. 089 411836

Bank BE67 7845 5681 5287 

   

Annulering door huurder


1. Annuleringen dienen per e-mail of telefonisch aan ons te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Jean Meers u een annuleringsbevestiging per e-mail en kalenderaanpassing. Raadpleeg dan altijd kalender voor controle.

2. Elke boeking kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, ongedaan maken.

3. Bij annulering na 5 dagen zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing

• Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 14 ste dag (2 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.

• Bij annulering tussen de 14ste dag (2 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

• Bij annulering op de 2de dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
Annulatieverzekering
1. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij u eigen verzekeringsagent

2. Ingeval huis terug verhuurd kan worden zijn er geen annuleringskosten (zie kalender)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR VAKANTIEWONING JVK


Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.


BOEKEN


U kunt telefonisch of via e-mail boeken. 
Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail of telefonisch contact.
Bij boeking binnen de 2 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg te betalen.
Bij niet-tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annulatievoorwaarden zijn dan van kracht.                                                                    De waarborg (of het aanbetaalde gedeelte) zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.


ANNULEREN

Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen.
Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten.


AANSPRAKELIJKHEID


Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning.

Aansprakelijkheidsverzekering


De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.


Aansprakelijkheid van eigenaar


De eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, vijver of tuinen.
De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of landbouwactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geur- of geluidsoverlast.
De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men de telefoonnummers van de eigenaar. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. 


MAXIMUM AANTAL PERSONEN


In de huisbeschrijving op de website vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) in dit geval 15, voor gelijkvloers en eerste étage, respectievelijk 8 en 7 personen  kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.
Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>15) in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.


EINDE VERBLIJF – EINDSCHOONMAAK


Einde van het verblijf
Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes achter te laten.
Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.
Verlaten woning
Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten en de koelcel af te leggen. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van: 15€ x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft.


LINNENGOED

Overtrekken voor kussens, matrassen en donsdekens dient u zelf mee te brengen, evenals handdoeken, wc papier en keukenrol.

AANKOMST EN VERTREK


Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
Alle aankomst_ en vertrekuren kunnen met de eigenaars besproken worden, evenals dagen van vertrek en aankomst.

BORG


De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.
De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.
Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.